Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-04-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK” w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego

godnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2, art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2012 r. (02.04.2012 r. data wpływu wniosku) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań, o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK”, ul. Cukrownicza 15/17 62-506 Konin w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2011 r. w wysokości 88,38 zł zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 02.04.2012 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-04-05
Data udostępnienia: 2012-04-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295802
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,