Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

23-02-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej ERA 43043 Konin Elektrownia", przy ul. Przemysłowej 158

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 stycznia 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek ITE sp. z o.o. w Luboniu działające z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej ERA 43043 Konin Elektrownia" (na kominie Elektrowni "Konin") przy ul. Przemysłowej 158 na działce o nr ew. 1209/5 obręb Gosławice (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 16 luty 2006 r. do dnia 8 marca 2006 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz.8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-02-23
Data udostępnienia: 2006-02-23 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236562
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,