Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-05-2012 r.

WEZWANIE NA ROZPRAWĘ 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 wszczyna się postępowanie administracyjne i jednocześnie zgodnie z art. 89 art. 90 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z  2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2012 r. ( 25.04.2012 r. data wpływu) VIN – KON S.A. Ul. Dąbrowskiego 35 62-500 Konin o zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina – Decyzja nr 23 z dnia 06.12.2010 r. znak OŚ. 6210-24/2010 obejmującej wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu VIN – KON, w Urzędzie Miejskim w Koninie – Wydział Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2 w dniu 18.05.2012 r. o godz. 1200  odbędzie się rozprawa administracyjna w powyższej sprawie. 

Zmiana dotyczyć ma :

-  częstotliwości i zakresu wykonywania badań,

- zobowiązania do zamontowana urządzenia pomiarowego służącego do określenia ilości ścieków przemysłowych i ich jakości w zakresie pomiaru pH  na wewnętrznym układzie kanalizacyjnym zakładu.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) informację o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin oraz zamieszczono na stronie internetowej www.konin.pl.

 

Jednocześnie wzywa się strony do wzięcia udziału w rozprawie wodnoprawnej celem złożenia stosownych wyjaśnień oraz opinii i przedstawienia dowodów do ich poparcia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. VIN – KON

Ul. Dąbrowskiego 35, 62-500 Konin.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-500 Konin

3. Wydział Organizacyjny i Kadr w/m ( Tablica ogłoszeń)

4. a/a A.Sz.

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-05-09
Data udostępnienia: 2012-05-09 11:13:29
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-09 11:13:29
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301780
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,