Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

18-05-2012 r.

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r.  z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2012 r. (23.04.2012 r. data wpływu wniosku) wraz z uzupełnieniem  z dnia 15.05.2012 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ul. Toruńska 200 62-600 Koło, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Warszawskiej w ciągu drogi powiatowej 3428P w miejscowości Barłogi gmina Grzegorzew do rzeki Rgilewki w km 12+850 zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 23.04.2012 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 15.05.2012 r. w w/w sprawie.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.
 
Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62-500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-05-18
Data udostępnienia: 2012-05-18 09:20:06
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-18 09:20:06
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295816
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,