Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-05-2012 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Janiny Porazińskiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie, na działkach oznaczonych nr ewid. 255/1, 255/2, 612/10, 620/1, obręb Przydziałki
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konin, postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Janiny Porazińskiej wraz z oświetleniem 
i kanalizacją deszczową w Koninie, na działkach oznaczonych nr ewid. 255/1, 255/2, 612/10, 620/1, obręb Przydziałki.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401153).
 
W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-05-28
Data udostępnienia: 2012-05-28 11:21:18
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-30 08:35:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301832
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,