Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

05-06-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2012r. ( 30.05.2012r. data wpływu) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanego budynku warsztatowego z myjką przy ul. Zakładowej w Koninie ( działka o numerze ewidencyjnym 1154 obręb Chorzeń)

                             zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 30.05.2012r. w w/w sprawie.

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski   w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1  62 – 500 Konin i zamieszczono na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-06-05
Data udostępnienia: 2012-06-05 09:14:30
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-05 09:14:30
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301872
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,