Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-06-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.06.2012 r., który został uzupełniony w dniu 19.06.2012 r. JUPRO - TAIM K. Krawczyńska i Spółka Spółka Jawna ul. Wodna 19 62-500 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

- wykonanie urządzenia wodnego- wylotu betonowego o średnicy 200 mm,

- oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wylotem betonowym oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów projektowanych placów manewrowych, dróg dojazdowych i budynku biurowo – magazynowego zlokalizowanych w Koninie przy ulicy Europejskiej ( działki o numerach 1032/6, 1068, 1031 obręb Wilków) do ziemi -  rowu 0019.R.P-C

                              zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 04.06.2012 r.,   który został uzupełniony w dniu 19.06.2012 r. w w/w sprawie

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski   w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1   62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-06-21
Data udostępnienia: 2012-06-21 08:19:38
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-21 08:19:38
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295815
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,