Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

31-08-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2012 r. ( 13.08.2012 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina – Decyzji nr 23 z dnia 06.12.2010 r. znak OŚ. 6210-24/2010 obejmującej wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu VIN – KON S.A. w Koninie przy ul. Dąbrowskiego 35

           zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 13.08.2012 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62 – 500 Konin i zamieszczono na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. VIN – KON S.A.

ul. Dąbrowskiego 35, 62-500 Konin.

2. Wydział Organizacyjny i Kadr w/m (tablica ogłoszeń ).

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin.

4. a/a E.N. (A.Sz.)

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-08-31
Data udostępnienia: 2012-08-31 07:03:34
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-31 07:03:34
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295823
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,