Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

30-10-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.09.2012r.  (26.10.2012r. data wpływu) Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, ul. Poznańska 72, 62-510 Konin w sprawie zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina – Decyzji nr 21 z dnia 29.11.2010 r. znak OŚ. 6210-28/2010  obejmującego wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 72 na działkach o nr 331/1, 333/3, 333/4, 334/3, obręb Czarków w Koninie.

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 26.10.2012r. w w/w sprawie.

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin i zamieszczono na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

ul. Poznańska 72, 62-510 Konin

2. Wydział Organizacyjny i Kadr w/m (tablica ogłoszeń )

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin.

4. a/a P.W.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-10-30
Data udostępnienia: 2012-10-30 14:21:45
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-30 14:21:45
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832406
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,