Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-11-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.) oraz art.22 ust.2, art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z  2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2012r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2012r.

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09.11.2012r. w w/w sprawie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

2. Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” sp. z o.o.

ul. Rybacka 2, 62-505 Konin

3. Tablica ogłoszeń w/m.

4 .a/a P.W.

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-11-09
Data udostępnienia: 2012-11-12 07:11:52
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-12 07:11:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420192
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,