Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

19-11-2012 r.

                ZAWIADOMIENIE

    O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2012r. (14.11.2012r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej, Gruntowej w Koninie”

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 14.11.2012r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach :

479/7, 479/8, 479/9, 480/9, 480/10, 481/3, 482/3, 483/13, 483/15, 578/4, 674/4, 674/6, 676/2, 676/3, 676/4, 678/1, 680/1, 682/1, 684/1, 686/1, 688/1, 690/1, 692, 694/1, 695/1, 698/1,700/1, 701/3, 704/2, 704/3, 706/1, 708/1, 710/1, 712/1, 714/1, 716/1, 718/1, 720/1,722/1, 724/1, 726/1, 728/1, 730/1, 732/1, 734/1, 736, 745/1, 747/1, 749/5, 749/6, 751/3, 756/3, 757/2, 757/1, 758/2, 758/3, 759/2, 759/3, 761/7, 761/8, 763/1, 764/8, 769, 773, 774, 775, 776/2, 777/2, 778, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 783/3, 783/7, 783/8, 784/3, 784/5, 784/8, 784/9, 785/5, 785/6, 785/7, 785/11, 785/12, 787/3, 785/14, 785/15, 785/16,1194/1, 1194/2, 1194/4, 1194/5, 1538, 1539, 1598, 1600, 1601 obręb Wilków miasta Konina - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od wywieszenia na tablicy ogłoszeń (tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninie).

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-11-19
Data udostępnienia: 2012-11-19 11:54:09
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-19 11:54:09
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598866
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,