Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-11-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.11.2012r. (13.11.2012r. data wpływu) wraz z uzupełnieniem z dnia 20.11.2012r. „COWOGAZ” Pracowni Projektowej Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Poznańska 49,  62-510 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stodolnianej w Koninie” – działki w zasięgu leja depresji o nr ewidencyjnych: 560, 552, 550, 551, 546, 1851, 509/4, 508/4, 554, 561, 511, 553 obręb Przydziałki w Koninie.

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 13.11.2012r., uzupełnionego dnia 20.11.2012r.  w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-11-22
Data udostępnienia: 2012-11-22 12:29:43
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-22 12:29:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301410
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,