Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

12-06-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej komórkowej PLUS GSM przy ul. Europejskiej 14.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek pana Marka Adamca, działającego z upoważnienia POLKOMTEL-u S.A. w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 81 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej komórkowej PLUS GSM nr BT 32456 w Koninie przy ul. Europejskiej 14 na działce o nr ew. 419/4 obręb Pawłówek na terenie należącym do Piotra Liberkowskiego i Janusza Przybysza (hurtownia lodów "AUGUSTO")" - (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie – dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 12 czerwca 2006 r. do dnia 3 lipca 2006 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz.8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-06-12
Data udostępnienia: 2006-06-12 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236244
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,