Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

03-12-2012 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2012r. (data wpływu) Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stabilizującego drenażu odwadniającego (działka nr 2, ark. 08, 09, 16; obręb Wilda).

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 21.11.2012r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

            Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Poznaniu, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań oraz Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

            Organem wyznaczonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji jest Prezydent Miasta Konina

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-12-03
Data udostępnienia: 2012-12-03 07:09:36
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03 07:09:36
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420248
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,