Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

11-12-2012 r.

   .

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.  z późn. zm.)  oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.11.2012r. (28.11.2012r. data wpływu) wraz z uzupełnieniem z dnia 07.12.2012r. (10.12.2012r.) Pana Piotra Kurpienika, ul. Ksawerowska 44, 93-450 Łódź z upoważnienia STATOIL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 86 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z istniejących myjni automatycznej i projektowanej cztero – stanowiskowej myjni ręcznej na stacji paliw STATOIL 1 2 3 zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 2 w Koninie ( działka o numerze ewidencyjnym 34/5 obręb Niesłusz)

 

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 28.11.2012r., uzupełnionego dnia 10.12.2012r.  w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski   w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

z. up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2012-12-11
Data udostępnienia: 2012-12-11 13:14:53
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-11 13:14:53
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861672
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,