Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

19-06-2006 r.
Komunikat w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy znamionowej 460 MW wraz instalacją odsiarczania spalin oraz obiektami towarzyszącymi"

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 maja 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Elektrowni Pątnów II sp z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy znamionowej 460 MW wraz instalacją odsiarczania spalin oraz obiektami towarzyszącymi" zlokalizowanego na terenie Elektrownii Pątnów II sp. z o.o. oraz Elektrowni Pątnów Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. - na terenie gminy Konin i gminy Kazimierz Biskupi.

Wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 14 czerwca 2006 r. do dnia 4 lipca 2006 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz.8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Ze względu na fakt, że inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch gmin: Konin i Kazimierz Biskupi, Publikacja jest również wywieszona w Kazimierzu Biskupim, gdzie można składać uwagi i wnioski w terminie od dnia 14 czerwca 2006 r. do dnia 4 lipca 2006 r. w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim pl. Wolności 1 pokój nr 14 w poniedziałek od godz.8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-06-19
Data udostępnienia: 2006-06-19 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429242
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,