Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

27-06-2006 r.
Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Pfeifer & Langen Polska S.A ul.Mickiewicza 35 60-959 Poznań - Cukrownia "Gosławice" ul. 150 Lecia Cukrownictwa 1 62-506 Konin

Działając na podstawie art. 185 i art. 218 w związku z art. 32 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 02.06.2006 r. o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Pfeifer & Langen Polska S.A ul.Mickiewicza 35 60-959 Poznań - Cukrownia "Gosławice" ul.150 Lecia Cukrownictwa 1 62-506 Konin.

ZAWIADAMIAM

zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie j.w.

Informuję, że:

1. wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z prawem stron do zapoznania się z aktami

2. zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w dniach od 27.06.2006 r. do 18.07.2006 r. każdy może się zapoznać z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w pok. 105 Urzędu Miejskiego w Koninie, Referat Ochrony Środowiska ul.Przemysłowa 2 (tel. 063 240 12 18).

W tym samym terminie tj. przez okres 21 dni tj. do dnia 18.07.2006 r. można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie pod adres:

Urząd Miejski
w Koninie
Referat Ochrony Środowiska
Plac Wolności 1
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-06-27
Data udostępnienia: 2006-06-27 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461061
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,