Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

31-07-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr 33245 Pątnów" zlokalizowanej na kominie El. Pątnów w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Marka Adamca działającego z upoważnienia POLKOMTEL S. A. w Warszawie ul. Postępu 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr 33245 Pątnów" zlokalizowanej na kominie El. Pątnów w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45 na działce o nr ew. 89/55 obręb Pątnów i na działce nr 148/27 obręb Kamienica gmina Kazimierz Biskupi. (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 2 sierpnia 2006 r. do dnia 22 sierpnia 2006 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz.8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Ze względu na fakt, że inwestycja będzie prowadzona na terenie dwóch gmin: Konin i Kazimierz Biskupi, Publikacja jest również wywieszona w Kazimierzu Biskupim, uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 2 sierpnia 2006 r. do dnia 22 sierpnia 2006 r. w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim, Pl. Wolności 1 pok. 14, w poniedziałek od godz.8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-07-31
Data udostępnienia: 2006-07-31 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599218
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,