Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

26-09-2006 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania na wniosek Aluminium Konin - Impexmetal S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch pieców wsadowych opalanych gazem ziemnym do wyżarzania taśm z aluminium i ze stopów"

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2006 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Aluminium Konin - Impexmetal S.A. z dnia 7.09.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch pieców wsadowych opalanych gazem ziemnym do wyżarzania taśm z aluminium i ze stopów" na działkach o nr ew. 126/16 i 93/12 obręb Maliniec w Koninie przy ul. Hutniczej 1.

Wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 26 września 2006 r. do dnia 16 października 2006 r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-09-26
Data udostępnienia: 2006-09-26 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599420
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,