Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

10-01-2014 r.

                    ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2013 r. (19.11.2013r. data wpływu) oraz złożonych wyjaśnień na piśmie z dnia 09.12.2013r. ( 12.12.2013r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Decyzją nr 1 Prezydenta Miasta Konina (znak: OŚ.6341.1.2013 z dnia 29.01.2013r.) obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przetwórstwa cebuli VAN DEN DOEL POLAND Sp. z o.o. Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie – oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 12.12.2013 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

 

          z. up. Prezydenta Miasta Konina

                    Małgorzata Malińska

                                                                                                           Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-01-10
Data udostępnienia: 2014-01-10 07:49:19
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-14 07:19:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4502581
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,