Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

06-03-2014 r.

                                 ZAWIADOMIENIE

           O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

        

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kazimierz Biskupi ul. Plac Wolności 1 z dnia 04.02.2014r. ( 06.02.2014r. data wpływu) wraz z uzupełnieniem z dnia 18.02.2014. ( 20.02.2014r. data wpływu) o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów dróg gminnych w Posadzie, części drogi wojewódzkiej DW 264 i części ul. Brunatnej w Koninie do odbiornika – rowu  bez nazwy ( działka o numerze nr 477 obręb Międzylesie w Koninie, oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu bez nazwy  

                                                                                   zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 20.02.2014 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

       z. up. Prezydenta Miasta Konina

         Elżbieta Niewiadomska

Zastępca  Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-03-06
Data udostępnienia: 2014-03-06 06:49:26
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-06 06:49:26
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460575
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,