Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

07-03-2014 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2014 r. Zakładu Przetwórstwa Rybnego „JESIOTR” Sp. z. o.o. ul. Rybacka 1A w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w następującym zakresie:

a) pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce o nr 1104/3 obręb Gosławice miasto Konin,
b) wprowadzanie oczyszczonych w odstojniku wód popłucznych odprowadzanych z zakładowej stacji uzdatniania do ziemi

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 24.02.2014 r. w ww. sprawie.

Jednocześnie informujemy, iż z urzędu wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 1 wydanej dla Gospodarstwa Rybackiego „ACIPOL” w Koninie ul. Rybacka 1A przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.02.2002 r. znak RO-6210-1/2002 obejmującej pobór wód podziemnych z utworów kredowych, ponieważ upłynął okres, na który w/w pozwolenie było wydane. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-03-07
Data udostępnienia: 2014-03-07 10:55:37
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-07 10:55:37
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460604
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,