Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

24-04-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.12.2014 z dnia 15.04.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

    Małgorzata Malińska

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań znak L.dz.28/MN/14 z dnia 19.03.2014 r. (21.03.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismem znak L.dz.41/MN/14 z dnia 11.04.2014 r. – 14.04.2014 r. data wpływu), działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ul. Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

    Małgorzata Malińska

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________

 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny

ul. Staszica 16,   62-500 Konin

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań znak L.dz.28/MN/14 z dnia 19.03.2014 r. (21.03.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismem znak L.dz.41/MN/14 z dnia 11.04.2014 r. – 14.04.2014 r. data wpływu), działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w ul. Solnej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej w Koninie.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

     Małgorzata Malińska

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

obręb Wilków – 592,

obręb Pawłówek – 1, 2, 166, 167, 168, 169, 170, 171/4, 173/3, 174/3, 175/14, 176/7, 179, 180/2, 181, 183/1, 211, 212, 213, 214/1, 215/1, 215/3, 216/1, 216/3, 217/1, 217/2, 218/3, 219/2, 221/4, 222/2, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/4, 493,

obręb Starówka – 734/1, 734/4, 734/5, 734/7, 735/1, 735/9, 735/10, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 740/1, 740/2, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/3, 746/13, 746/14, 780/3, 780/4, 780/5, 781/2, 782/2, 782/5, 783/2, 783/4, 784, 785, 788, 789/1, 789/2, 790, 793, 817, 822, 836/16, 838/2, 845/1, 846, 861, 879, 880, 881/5, 888, 890, 895, 896, 909, 910, 919/3, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1026, 1027,

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-04-24
Data udostępnienia: 2014-04-24 06:47:30
Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-24 06:47:30
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460614
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,