Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

01-06-2007 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel o nazwie 2462/3612" - Konin Gosławice

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.01.2007 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek pana Wojciecha Niedzielskiego Eltel Networks Telecom Sp. z o. o. działającego z upoważnieniem PTK Centertel Sp. z o. o. w Warszawie ul. Skierniewicka 10a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel o nazwie 2462/3612 Konin Gosławice" zlokalizowanej na dachu budynku przemysłowego w Koninie przy ul. Przemysłowej na działce o nr ew. 1209/5, obręb Gosławice (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie o środowisku i jego ochronie – dostępny na stronie www.konin.pl)

Uwagi i wnioski dotyczące w/w postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 30 maja 2007 r. do 19 czerwca 2007 r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2007-06-01
Data udostępnienia: 2007-06-01 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236261
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,