Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

07-05-2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2014 r.  Pana Tadeusza Jucyka ul. Wojska Polskiego 33 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację stawu ( zbiornika wodnego) zlokalizowanego na działce o nr 75 obręb Starówka miasto Konin oraz po odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla powyższego przedsięwzięcia (postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WPN – I.43.20.2014.JP z dnia 25.04.2014 r. (30.04.2014 r. data wpływu)

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu w ww. sprawie 30.04.2014 r.

             

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

z. up. Prezydenta Miasta Konina

            Małgorzata Malińska

                                                                                                            Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-05-07
Data udostępnienia: 2014-05-07 06:56:32
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-07 06:56:32
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460610
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,