Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

08-05-2014 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm,) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

a) wylotu nr 1 ( działka o numerze 165 obręb Gosławice, działka o numerze 257/1 obręb Pątnów Miasto Konin),

b) wylotu nr 2 ( działka o numerze 164/2 obręb Gosławice, działka o numerze 247/1 obręb Pątnów Miasto Konin).

2. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych „ Osiedla Pątnów” w Koninie projektowanymi wylotami do wód – Jeziora Gosławskiego

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 05.05.2014 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

 

 

    z. up. Prezydenta Miasta Konina

                  Małgorzata Malińska

                                                                                                               Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

                                                                           

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-05-08
Data udostępnienia: 2014-05-08 06:52:10
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-08 06:52:10
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460777
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,