Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

04-06-2014 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej „MOST” s.c. Maria Włodarczak Tomasz Świderski Wargowo 88 działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Konin obejmującego wykonanie urządzeń wodnych: kładki pieszo – rowerowej nad kinetą Kanału Ulgi rzeki Warty w Koninie oraz wykonanie pochylni komunikacyjnych i ścieżek podejściowych do tej kładki na terenie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty z dnia 16.04.2014 r. (18.04.2014 r. data wpływu) wraz z uzupełnieniami z dnia 23.04.2014 (25.04.2014 r. data wpływu) i 02.06.2014 r. (03.06.2014 r. data wpływu) oraz po otrzymanym w dniu 20.05.2014 r. pismem znak ZOO-552-65/14-543 od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 03.06.2014 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-06-04
Data udostępnienia: 2014-06-04 07:37:52
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-04 07:38:15
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460873
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,