Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-07-2014 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2014 r. Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ TRANS –KOL” Zenon Sobczak ul. Toruńska 186 62-600 Koło o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II w Koninie ( działka nr 150/11 obręb Morzysław) do miejskiej kanalizacji sanitarnej

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 30.06.2014 r.  w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

    z. up. Prezydenta Miasta Konina

     Małgorzata Malińska

                   Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska                   

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-07-09
Data udostępnienia: 2014-07-09 08:17:51
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-09 08:17:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460992
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,