Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

31-08-2007 r.
Wszczęcie postępowania na wniosek PBE ELBUD POZNAŃ S.A. w sprawie wydania decyzji o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA w miejscowości Konin, ul. Przemysłowa

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2007 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Łukasza Gerke PBE ELBUD POZNAŃ S.A., działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej
Sp. z.o.o. w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA" zlokalizowanej na działce nr ew. 209/1 w miejscowości Konin, ul. Przemysłowa. (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie- dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 30 sierpnia do dnia 20 września 2007 r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2007-08-31
Data udostępnienia: 2007-08-31 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4926850
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,