Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-10-2007 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg w Koninie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2007 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie przy ul. Poznańskiej 49, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg w Koninie na działce nr 688/5 i 688/4 obręb Chorzeń w Koninie. (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące w/w postępowania można składać w terminie 21 dni od dnia 5 października 2007 r. do dnia 25 października 2007 r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Przemysłowa 2 pok. 105, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2007-10-04
Data udostępnienia: 2007-10-04 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420668
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,