Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

29-07-2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) informuję, że w dniu 29 lipca 2014 r., została wydana decyzja Nr 168 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 716 (obręb Gosławice).

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401268).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2014-07-29
Data udostępnienia: 2014-07-29 13:58:22
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-29 10:21:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460888
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,