Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

06-08-2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych przy ul. Brunatnej

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2014 r. (28.07.2014 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Projektowo – Budowlano – Usługowo – Handlowego ”EURO – EKO – POL” Leszek Kamiński ul. Jana Heweliusza 21 w Katowicach działającego z pełnomocnictwa ARSANIT Sp. z o.o. ul. Obwodowa 17 41-100 Siemianowice Śląskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z Zakładu ARSANIT Sp. z o.o. Oddział w Koninie zlokalizowanego przy ul. Brunatnej ( działka nr 283 obręb Maliniec w Koninie) do miejskiej kanalizacji sanitarnej zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 28.07.2014 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.
Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-08-06
Data udostępnienia: 2014-08-06 09:06:34
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-06 09:06:34
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460928
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,