Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-08-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.32.2014 z dnia 27.08.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, znak L.dz.15/G/MN/14 z dnia 22.07.2014 r. (28.07.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismem znak L.dz.21/G/MN/14 z dnia 25.08.2014 r. data wpływu) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin.

            Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________

 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny

ul. Staszica 16,   62-500 Konin

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. Rynek Jeżycki 1/1 60-847 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, znak L.dz.15/G/MN/14 z dnia 22.07.2014 r. (28.07.2014 r. data wpływu, który został uzupełniony pismem znak L.dz.21/G/MN/14 z dnia 25.08.2014 r. - data wpływu) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy miasta Konin.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek o numerach:

-88, 227/3, 228/1, 228/5, 228/7, 228/8, 228/11, 228/17, 228/18, 228/19, 228/20, 229/1, 229/3, 229/4, 230/1, 230/3, 230/5, 230/6, 230/7, 231, 232, 233/3, 233/4, 233/5, 233/7, 233/8, 233/14, 233/15, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 235/1, 236, 237/1, 238, 239/1, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 241/4, 241/3, 605/10, 606, 607, 642, 645, 646, 648, 652, 664, 665 - obręb Laskówiec,

- 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/8, 37/9, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/3, 48/4, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 66/8, 67, 68/9, 68/10, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/6, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/5, 103/6, 104/1, 105/1, 105/7, 106/3, 106/4, 106/6, 107/1, 108/1, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 115/1, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119/1, 119/2, 119/7, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 143/1, 143/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 145, 146/4, 148, 149/1, 151/1, 152, 155, 156/1, 158/2, 159/1, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 172, 173/1, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 184/1, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/4, 190, 191, 192, 193, 194/2, 195, 196/2, 197/1, 198/1, 198/5, 199, 200/1, 200/2, 204, 205, 206/1, 206/3, 206/4, 207/1, 209/1, 209/3, 209/4, 210/1, 211/1, 212/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 307/1, 307/2, 315/1, 316/1, 316/2, 319, 321, 322, 328, 329, 330/1, 331/1, 331/3, 332, 339 - obręb Grójec.

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-08-28
Data udostępnienia: 2014-08-28 10:27:21
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 10:27:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461005
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,