Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-12-2007 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wymianie transformatora T-4 w Elektrowni Konin"

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2007 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. w Koninie ul. Kazimierska 45 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wymianie transformatora T-4 w Elektrowni Konin" na działce o nr ewid. 1209/5, obręb Gosławice. (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie- dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 4 grudnia do dnia 24 grudnia 2007 r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2007-12-04
Data udostępnienia: 2007-12-04 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236382
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,