Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

07-11-2014 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.10.2014 r. ( 23.10.2014 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Projektowo – Budowlano – Usługowo – Handlowego ”EURO – EKO – POL” Leszek Kamiński ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice działającego z pełnomocnictwa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ul. Poznańska 72 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zakładu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 72 w Koninie ( działki o nr: 331/1, 333/3, 333/4, 334/3 obręb Czarków) do miejskiej kanalizacji sanitarnej

 

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 23.10.2014 r. w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż z urzędu wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 21 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 29.11.2010 r. znak OŚ.6210-28/2010 obejmującej wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 72 w Koninie na działkach o nr 331/1, 333/3, 333/4, 334/3 obręb Czarków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, ponieważ okres ważności ww. decyzji upływa 29.11.2014 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

 

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

 

 

              z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-11-07
Data udostępnienia: 2014-11-07 07:27:32
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-07 07:27:32
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461084
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,