Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

14-11-2014 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.41.2014 z dnia 10.11.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, których treść podaje się poniżej.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek Pana Adama Chmielewskiego reprezentującego firmę AC DROGA Adam Chmielewski ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, z dnia 03.10.2014 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniu 30.10.2014 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie.

            Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16, 62-500 Konin

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wszczęto na wniosek Pana Adama Chmielewskiego reprezentującego firmę AC DROGA Adam Chmielewski ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, z dnia 03.10.2014 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniu 30.10.2014 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie.

            Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 w/w ustawy.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Małgorzata Malińska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami postępowania są właściciele działek znajdujących się w Koninie o numerach:

- 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632, 633/2, 639, 643, 644/3, 645/1, 645/2, 647, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/9, 648/10, 648/11, 648/13, 648/14, 648/15, 648/16, 648/17, 648/18, 648/19, 648/20, 648/21, 648/22, 648/23, 648/24, 648/25, 648/26, 648/27, 648/28, 648/29, 648/30, 648/31, 648/32, 648/33, 648/34, 648/35, 648/36, 648/37, 648/38, 648/39, 648/40, 648/41, 648/42, 648/43, 648/45, 648/46, 648/48, 648/49, 648/50, 648/51, 648/52, 648/53, 648/54, 648/55, 648/56, 648/57, 648/58, 648/59, 648/60, 648/61, 648/62, 648/63, 648/64, 648/66, 648/67, 648/68, 648/70, 648/71, 648/72, 648/73, 648/74, 648/75, 648/76, 648/77, 648/78, 648/79, 646, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 664, 670/2, 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, obręb Gosławice.

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2014-11-14
Data udostępnienia: 2014-11-14 07:13:24
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-14 07:13:24
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461017
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,