Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

13-01-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Jasińskiej Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi  ul. Piotrowska 175, 90-447 Łódź działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Przyjacielskiej w Łodzi wylotem nr 70 do rzeki Olechówki w km 8+300

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 02.12.2014 r.  ( 04.12.2014 r. data wpływu) wraz z uzupełnieniami z dnia 29.12.2014 r. ( 05.01.2015 r. data wpływu) oraz z dnia 08.01.2015 r. w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 135 pkt 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Prezydenta Miasta Łodzi znak: OŚR.III.62100/23/04 z dnia 20.04.2004 r. obejmującej odprowadzanie ścieków deszczowych z rejonu ul. Przyjacielskiej wylotem nr 70 kanału D = 1,50 m do rzeki Olechówki w km 8+300, ponieważ okres ważności ww. decyzji upłynął 31.12.2014 r.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź i Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

Organem wyznaczonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji jest Prezydent Miasta Konina.

 

   z. up. Prezydenta Miasta Konina

                        Małgorzata Malińska

                                                                                                              Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-01-13
Data udostępnienia: 2015-01-13 07:19:51
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-13 07:23:17
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461097
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,