Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

14-01-2015 r.

                                  ZAWIADOMIENIE

       O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie z dnia 30.12.2014 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w ul. Grójeckiej w Koninie” (działki w zasięgu leja depresji nr: 211/1, 212/3, 218, 211/3, 219, 213/1, 214, 220 obręb Grójec miasto Konin)

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 30.12.2014 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

     

     z. up. Prezydenta Miasta Konina

                      Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                                   Zastępca Kierownika Wydziału

                                                                                                                          Ochrony Środowiska

 




Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-01-14
Data udostępnienia: 2015-01-14 07:55:16
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-14 07:55:45
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301727
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,