Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-01-2015 r.

                                ZAWIADOMIENIE

       O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.)

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 23 znak OŚ.6210-24/2010 z dnia 06.12.2010 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Konina dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu VIN - KON S.A lokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 35 na działkach o nr 850, 853, 854/1, 854/4, 854/5 obręb Starówka w Koninie, która była zmieniona decyzją nr 21 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6341.8.2012 z dnia 31.07.2013 r., ponieważ okres ważności ww. decyzji upłynął 06.12.2014 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

         z. up. Prezydenta Miasta Konina

                          Elżbieta Niewiadomska

                         Zastępca Kierownika

                                                                                                                     Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-01-22
Data udostępnienia: 2015-01-22 07:16:23
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-22 07:16:23
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301712
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,