Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-02-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2015 r. (20.01.2015 r. data wpływu) GLASPO Sp. z o.o. ul. Józefa Piłsudskiego 104 50-014 Wrocław o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzeń wodnych dwóch pomostów rekreacyjno- wędkarskich położonych na jeziorze Pątnowskim (działka nr 544/4 obręb Pątnów) w miejscowości Konin, na wysokości działki o nr 375/2 obręb Pątnów, przy Centrum Rekreacyjno- Szkoleniowym GLASPO w Koninie. 

 

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 20.01.2015 r.  w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

 z. up. Prezydenta Miasta Konina

                Elżbieta Niewiadomska

               Zastępca Kierownika

                                                                                                              Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-02-02
Data udostępnienia: 2015-02-02 08:02:43
Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-02 08:02:43
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301753
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,