Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

18-02-2015 r.

                              ZAWIADOMIENIE

       O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6, art. 134 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) oraz art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak: PZ/NB/14/2015 z dnia 29.01.2015 r. (05.02.2015 r. data wpływu) FUGO Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 85 62-510 Konin o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 23 z dnia 10.01.2008 r. znak RO-6210-35/07 – pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków przemysłowych do ziemi ( kanał doprowadzający), a następnie do zbiornika wodnego zwanego „Czarna Woda” w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację  

 zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 05.02.2015 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu.

 

                                                                                                                              z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                  Zastępca Kierownika

                                                                                                                                  Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-02-18
Data udostępnienia: 2015-02-18 07:00:51
Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-18 07:00:51
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301807
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,