Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

05-03-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Ldz.1.047/2015 z dnia 20.02.2015 r. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ul. Poznańska 72 w Koninie o:

- wygaszenie decyzji nr 9 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6341.10.2013 z dnia 19.07.2013 r. obejmującej szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z utworów kredowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej na działkach  333/4, 333/3, 333/1 obręb Czarków  miasto Konin;

- wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia składającego się z trzech studni – kredowych zlokalizowanych na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 20.02.2015 r.  w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

         z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                        Zastępca Kierownika

                                                                                                                          Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-03-05
Data udostępnienia: 2015-03-05 08:26:35
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-05 08:26:49
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833486
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,