Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

11-03-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF korty ul. Sosnowa 10 a w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenów kortów tenisowych ( działka o nr 114/9 obręb Morzysław w Koninie) do jeziora bezodpływowego pokopalnianego ( działka o nr 145/15 obręb Morzysław w Koninie)

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 03.02.2015 r.  wraz z uzupełnieniami z dnia 16.02.2015 r. i 27.02.2015 r. oraz  z dnia 06.03.2015 r. w ww. sprawie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

                                                                                          

                                                                                                                           z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                              Zastępca Kierownika

                                                                                                                            Wydziału Ochrony Środowiska        

    

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Malińska
Data wytworzenia: 2015-03-11
Data udostępnienia: 2015-03-11 09:13:55
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-11 09:13:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833360
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,