Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

13-04-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.03.2015 r., który został uzupełniony w dniu 31.03.2015 r. (02.04.2015 r. data wpływu) Auto Kamiński Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 15 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców ( działki o nr 511, 512/1, 529/6 obręb Chorzeń) w Koninie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

 

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 11.03.2015 r., który został uzupełniony w dniu 31.03.2015 r. (02.04.2015 r. data wpływu)  w ww. sprawie.

Jednocześnie informuję, iż z urzędu wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji nr 1 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 25.02.2011 r. znak OŚ.6210-01/11 OŚ.6341-01/2011 obejmującej wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 15 w Koninie na działkach o nr 511/1, 516, 512/3, 512/4, 515/1, 515/2, 529/6 obręb Chorzeń, ponieważ okres ważności ww. decyzji upłynął 25.02.2015 r.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

                                                                                                                               z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                       Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-04-13
Data udostępnienia: 2015-04-13 10:09:39
Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-13 10:10:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599386
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,