Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

13-04-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2, art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2015 r. (03.04.2015 r. data wpływu) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164, 62-505 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2014 r.

                      zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 03.04.2015 r. w ww. sprawie.

             

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

                                                                                                                                 z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                                    Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-04-13
Data udostępnienia: 2015-04-13 10:21:50
Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-13 10:22:09
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429786
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,