Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

16-04-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku Pana  Macieja Nowaka z Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Rynek Jeżycki 1/1 w Poznaniu działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina z dnia 16.03.2015 r.          ( 18.03.2015 r. data wpływu), który został uzupełniony w dniu 07.04.2015 r. ( 08.04.2015 r. data wpływu) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

-  rozbiórkę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym pod ul. Grójecką w Koninie;

- budowę przepustów P2 i P3 na rowie melioracyjnym pod skrzyżowaniem ul. Grójeckiej z drogą gminną;

- przebudowę rowu melioracyjnego na odcinku pomiędzy przepustami

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

Działki znajdujące się w zasięgu oddziaływania to działki o nr: 73, 319, 44, 50, 51 obręb Grójec w Koninie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem znak: ZOO.4411.9.2015.480 z dnia 26.03.2015 r. ( 30.03.2015 r. data wpływu) wniosek Pana  Macieja Nowaka działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego przekazał Prezydentowi Miasta Konina do rozpatrzenia we własnym zakresie.

 

 

 

                                                                                                                  z. up. Prezydenta Miasta Konina

                Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                               Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-04-16
Data udostępnienia: 2015-04-15 14:23:42
Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-15 14:23:42
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833485
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,