Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-06-2015 r.

                                   ZAWIADOMIENIE

       O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 465) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.05.2015 r. ( 07.05.2015 r. data wpływu), który został uzupełniony w dniu 22.05.2015 r. (data wpływu) PRO – EKO Projekt Sp. z o.o. Plac Niepodległości 1 w Koninie działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej w Koninie”.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 26/7, 144/15 obręb Morzysław miasto Konin

 

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 22.05.2015 r. w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

                                                                              

                                                                                                                               z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                                        Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-06-02
Data udostępnienia: 2015-06-02 10:24:41
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-02 10:24:41
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301880
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,