Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

12-06-2015 r.

                      ZAWIADOMIENIE

       O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 465) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2015 r. ( 27.05.2015 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w Koninie”.

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 27.05.2015 r. w ww. sprawie.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 583, 581,577 obręb Niesłusz miasto Konin.

     Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

                                                                                                                                z. up. Prezydenta Miasta Konina

       Elżbieta Niewiadomska

Kierownik   Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-06-12
Data udostępnienia: 2015-06-12 07:04:32
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-12 07:04:32
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833549
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,