Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

18-06-2015 r.

           OBWIESZCZENIE

  o powiadomieniu stron postępowania

           

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.4.2015 z dnia 17.06.2015, którego treść podaje się poniżej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 18.06.2015 r. do dnia 02.07.2015 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 02.07.2015 r. do dnia 09.07.2015 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania.

 

 

 

          z. up. Prezydenta Miasta Konina

                      Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                                Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Konin, dnia 17.06.2015 r.

OŚ. 6220.4.2015

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Wydział Ochrony Środowiska w Koninie informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Zawilcowa w Koninie. Zmiana powyższej decyzji dotyczy rozszerzenia planowanej inwestycji o działki o nr 124/16, 135/6, 119/7, 696 obręb Nowy Dwór w miejscowości Konin. Ponadto inwestycja nie będzie realizowana na działkach o nr 131/8, 134/11 obręb Nowy Dwór w Koninie, które były objęte decyzją nr 10 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.13.2014 z dnia 29.07.2014 r.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

              Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                        Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Stronami  postępowania zgodnie z art. 49 KPA są właściciele działek o numerach:

119/7, 126/10, 127/32, 127/27, 134/9, 131/11, 137/3, 137/4, 140/5, 849/1, 134/11, 131/9, 131/7, 130/7, 130/6, 130/5, 130/4, 130/3, 131/3, 134/7, 131/12, 130/8, 127/26, 127/6, 1699, 127/15, 127/20, 127/21, 127/19, 127/25, 127/30, 127/33, 126/8, 126/7, 123/3, 123/5, 126/6, 122/13, 122/7, 122/4, 122/5, 122/10, 122/12, 122/11, 126/5, 126/4, 126/3, 126/1, 126/11, 123/6, 122/14, 122/1, 122/18, 122/16, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 119/5, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 122/20, 123/9, 123/16, 123/17, 124/11, 126/11, 125/17, 125/12, 119/6, 118/12, 118/4, 118/23, 118/24, 118/25, 118/9, 118/30, 118/27, 118/28, 118/29, 118/31, 118/16, 118/15, 118/14, 118/13, 121/13, 121/21, 121/20, 121/22, 121/26, 118/19, 118/20, 118/21, 118/22 obręb Nowy Dwór Miasto Konin.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-06-18
Data udostępnienia: 2015-06-18 07:11:49
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-18 07:11:49
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5830974
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,