Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

18-06-2015 r.

   ZAWIADOMIENIE

                                                           O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku znak: DTI/4409/200B/210/2015 z dnia 01.06.2015 r. ( 02.06.2015 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 w Koninie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie”

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 02.06.2015 r. w ww. sprawie.

Działki w zasięgu leja depresji: 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 763/1, 764/8, 795, 973/9, 973/10, 973/12, 973/17, 975/1, 1188/1, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607/1, 1607/2  obręb Wików miasto Konin.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski  w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.bip.konin.eu

z. up. Prezydenta Miasta Konina

              Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                        Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2015-06-18
Data udostępnienia: 2015-06-18 07:17:50
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-18 07:17:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5830999
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,